Học bổng du học Nhật Bản

Học bổng do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử: ( học bổng MEXT)  là do Đại sứ quán Nhật Bản tiến hành tuyển chọn và tiến cử danh sách lên Bộ giáo dục và khoa học Nhật bản.

Hành trình tuyển chon kỹ lưỡng  với các  bước thi kiểm tra tuyển chọn khắt khe. Các học sinh ưu tú được  Đại sứ quán tại nước sở tại tiến cử và xét cấp học bổng Mext.

Bộ giáo dục và khoa học Nhật bản  sẽ chi trả toàn bộ các khoản chi phí gồm:

  • Tiền nhập học và học phí
  • Tiền sinh hoạt phí hàng tháng
  • Vé máy bay khứ hồi

(Các khoản học bổng này sẽ được điều chỉnh theo từng năm)

Hiện có 6 chương trình học bổng , gồm :

Chương trình học bổng Định nghĩa học bổng Đối tượng tuyển sinh Thời gian học
Lưu học sinh nghiên cứu sinh Là lưu học sinh được tiếp nhận vào các khóa học thạc sĩ hoặc tiến sĩ khoa sau đại học của các trường đại học.

 

Tốt nghiệp đại học và không quá 35 tuổi
Lưu  học sinh đại học là lưu học sinh học hệ đại học 4 năm tốt nghiệp phổ thông trung học, dưới 22 tuổi 5 năm

Chương trình dự bị tiếng Nhật :01 năm

Đại học : 4 năm

Lưu học sinh cao đẳng Lưu học sinh học chuyên ngành kỹ thuật chuyên sâu Đã hoàn thành chương trình giáo dục 11 năm, tốt nghiệp PTTH, dưới 22 tuổi 4 năm

Dự bị tiếng: 1 năm

Trường kỹ thuật: 3 năm

Lưu học sinh trung học chuyên nghiệp Lưu học sinh được đào tạo nghề và kỹ thuật trong các lĩnh vực như : Du lịch, thời trang, thẩm mỹ, thiết kế, nấu ăn… Đã tốt nghiệp PTTH, dưới 22 tuổi 3 năm

Dự bị tiếng : 1 năm

Trường nghề : 2 năm

Lưu học sinh tiếng Nhật và văn hóa Nhật Lưu học sinh tiếng Nhật và văn hóa Nhật tại các trường đại học Nhật Bản Người học chuyên ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, dứoi 30 tuổi 1 năm

( khóa học tiếng Nhật và văn hóa Nhật)

Lưu học sinh ngành giáo dục Lưu học sinh được đào tạo để trở thành giáo viên tiếng Nhật, nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Nhật Người tốt nghiệp các trường đại học hoặc trường đào tạo giáo viên, hiện đang là giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Dưới 35 tuổi 1 năm rưỡi

Dự bị tiếng: 6 tháng

Khóa đào tạo giáo viên tại trường đại học: 1 năm

 

 

Quy trình tuyển chọn chương trình học bổng : Lưu học sinh nghiên cứu sinh; Lưu  học sinh đại học; Lưu học sinh cao đẳng; Lưu học sinh trung học chuyên nghiệp:

Tháng 4: Thông báo tuyển sinh

Tháng 7:  Tuyển chọn bằng hình thức thi viết, vấn đáp, thẩm định hồ sơ

Tháng 12: Thông báo kết quả

Tháng 4 năm sau: Đi du học tại Nhật

Quy trình tuyển chọn chương trình học bổng: Lưu học sinh tiếng Nhật và văn hóa Nhật ; Lưu học sinh ngành giáo dục

Tháng 1: Thông báo tuyển sinh

Tháng 3: Tuyển chọn bằng hình thức thi viết, vấn đáp, thẩm định hồ sơ

Tháng 8: Thông báo kết quả

Tháng 10: Đi du học tại Nhật

Tham khảo số tiền học bổng Mext đã được cấp vào năm 2015.

Chương trình học bổng  Số sinh viên được tuyển chọn năm 2015 Chi phí cấp học bổng/tháng
Lưu học học nghiên cứu sinh 33  người 143.000-145.000 yên
Lưu  học sinh đại học 5 người 117.000-120.000 yên
Lưu học sinh cao đẳng 0 người 117.000-120.000 yên
Lưu học sinh trung học chuyên nghiệp 0 người 117.000-120.000 yên
Lưu học sinh tiếng Nhật và văn hóa Nhật 20 người 117.000-120.000 yên
Lưu học sinh ngành giáo dục 0 người 143.000-145.000 yên

 

Bài Viết Liên Quan